Used 2014 Ford Explorer Oshkosh Wisconsin

4 Results
Oshkosh, WI 1
 • 52,779 mi.
 • 3.5L V6 Cylinder Engine
 • Front Wheel Drive
 • 17/24 mpg
Sale Price
$12,000
Oshkosh, WI 1
 • 24,097 mi.
 • 3.5L V6 Cylinder Engine
 • Front Wheel Drive
 • 17/24 mpg
Sale Price
$25,497
Oshkosh, WI 1
 • 14,188 mi.
 • 3.5L V6 Cylinder Engine
 • Four Wheel Drive
 • 17/23 mpg
Sale Price
$27,145
Starting Price
$29,000
Dealer Discount
- $1,855
Oshkosh, WI 1
 • 46,000 mi.
 • 3.5L V6 Cylinder Engine
 • Four Wheel Drive
 • 17/23 mpg
Sale Price
$20,770